Ruimte voor ruimte

Verkoop bouwkavels

Verkoop van bouwkavels met mogelijke inruil van uw woning.

De aankoop van ruimte-voor-ruimte bouwtitels

Bent u varkens- of pluimveehouder in Noord Brabant én bent u voornemens te stoppen met uw bedrijf, dan is ruimte-voor-ruimte wellicht een oplossing voor u. Door sloop van de stallen en het doorhalen van dierrechten kan een ruimte-voor-ruimte bouwtitel samengesteld worden. De veehouder ontvangt een vergoeding voor de varkens- en/of pluimveestallen die gesloopt worden, en een vergoeding voor het doorhalen van dierrechten.

(Alleen voor varkens- en pluimveebedrijven in Noord Brabant)

De ontwikkeling van ruimte-voor-ruimte bouwkavels

Dit omvat de totale begeleiding voor de ontwikkeling van een ruimte-voor-ruimte bouwkavel inclusief de gehele planprocedure bij de gemeente en de aanlevering van een bouwtitel.

De verkoop van ruimte-voor-ruimte bouwtitels

Het samenstellen en leveren van ruimte-voor-ruimte bouwtitels voor initiatiefnemers die een ruimte voor ruimte woning kunnen realiseren en waarvoor een bouwtitel aangeleverd moet worden bij de gemeente. De bouwtitel wordt compleet aangeleverd en voldoet en alle provinciale voorwaarden.